Wythnos Gwirfoddolwyr 2020 / COVID

Ar hyn o bryd mae gan Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens a George 47 o wirfoddolwyr yn cefnogi anghenion yr elusen a chymunedau ar hyn o bryd.  Heb y gwirfoddolwyr ni fyddem yn gallu cyflawni Rhaglen Covid 19 yr Ymddiriedolaeth. 

Fideo

Oriel luniau

Fideo - Cofid 19 Cynllun Adferiad

Dowlais Engine House

Oriel luniau

Foodbank

Diolch enfawr i'n gwirfoddolwyr anhygoel, cwrdd â'n harwyr. Maent yn anhunanol yn rhoi eu hamser a'u doniau i ddarparu gwasanaeth cymunedol hanfodol i bobl mewn argyfwng ar yr adeg anodd hon. Maen nhw'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl! Gyda charedigrwydd ein rhoddwyr hael ac ymrwymiad ein gwirfoddolwyr gwnaethom fwydo 814 o bobl ym mis Mawrth, 1052 o bobl ym mis Ebrill a 625 o bobl ym mis Mai. Da iawn, pob un ohonoch chi!

Yn Cancer Aid Merthyr Tudful, mae gennym dros 50 o wirfoddolwyr. Mae gennym bobl sy'n gwirfoddoli yn ein siop elusennol, y ddesg dderbynfa, gyrru a hefyd codi arian. Mae pawb sy'n gwirfoddoli i ni yn ein helpu i gynnal y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu. Mae ein gwirfoddolwyr i gyd yn anhygoel ac ni allem wneud hynny hebddyn nhw.

Fideo

Gellideg Foundation Group

Fideo 1    Fideo 2      Fideo 3      Fideo 4      Fideo 5

Twyn Action Group

Reconnect 50

Hoffai staff prosiect Ailgysylltu 50 Safer Merthyr Tudful ddweud “DIOLCH YN FAWR” wrth yr holl wirfoddolwyr sy'n rhan o'r prosiect. "Mae pob un o'n gwirfoddolwyr yn dod â rhywbeth arbennig, mae gennym ni rolau gwirfoddoli gwahanol ac mae ein gwirfoddolwyr yn cael hwyl ac yn mwynhau rhoi eu hamser a'u sylw i eraill. Diolch, rydych chi'n bobl arbennig yn wir".

Dowlais and Pant Community Action Group

Fideo

Help@Hope

Fideo

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK