Swyddi

Swyddi Gwag Presennol

Swyddog Datblygu Buddsoddi Lleol Ynysowen 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda Swyddog Buddsoddi Lleol yr Ymddiriedolaeth Cymunedau Adeiladu (BCT), Grŵp Llywio Buddsoddi Lleol Ynysowen, preswylwyr, gwirfoddolwyr, grwpiau, rhanddeiliaid a phartneriaid i gyflawni'r prosiectau a'r rhaglenni gwaith a nodwyd yn y cynllun Gyrru Newid. Bydd y rôl yn ymgysylltu â thrigolion lleol ac yn datblygu sylfaen gwirfoddolwyr gynaliadwy, yn meithrin gallu lleol i ddatblygu strategaeth ariannu gynaliadwy i sicrhau dyfodol hirdymor y gymuned y tu hwnt i gyllid Buddsoddi Lleol.

Hysbyseb Swydd

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Ffurflen gais

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal

 

 

 

 

 

 

 

 

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK