Bwrdd

Bwrdd Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful sy’n gyfrifol yn y pen draw am lywodraethu, rheoli a gweinyddu GGMT. Aelodau’r Bwrdd yw ymddiriedolwyr yr elusen a chyfarwyddwyr y cwmni. Maen nhw’n cael eu hethol o blith aelodau GGMT yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Y Bwrdd Cyfredol

DSCN0113

Anne Roberts

Kayleigh

Kayleigh Nor-Val

DSCN0112

Michael Ronan

DSCN0115

Nicola Mahoney

DSCN0089

Hefin Jones

David Hughes

David Hughes

Cofnod Cyfarfodydd Bwrdd VAMT

Datganiad o Ddiddordeb

Crynodeb o Ddatganiadau Buddiant y Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr 

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK