Bwrdd

Bwrdd Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful sy’n gyfrifol yn y pen draw am lywodraethu, rheoli a gweinyddu GGMT. Aelodau’r Bwrdd yw ymddiriedolwyr yr elusen a chyfarwyddwyr y cwmni. Maen nhw’n cael eu hethol o blith aelodau GGMT yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Anne

Anne Roberts
Cadeirydd

Edward

Edward Dawson
Is-Gadeirydd

Paul

Paul Gray
Trysorydd

Kayleigh

Kayleigh Nor-Val

Volunteer

Mark Ward

Michelle

Michelle Jones

Volunteer

Nicola Mahoney

Michael

Michael Ronan

Brian

Brian Lewis

Suzanne

Suzanne Davies

Cofnod Cyfarfodydd Bwrdd VAMT

Datganiad o Ddiddordeb

Crynodeb o Ddatganiadau Buddiant y Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr (Awst 2020) Cliciwch Yma

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK