Bwrdd

Bwrdd Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful sy’n gyfrifol yn y pen draw am lywodraethu, rheoli a gweinyddu GGMT. Aelodau’r Bwrdd yw ymddiriedolwyr yr elusen a chyfarwyddwyr y cwmni. Maen nhw’n cael eu hethol o blith aelodau GGMT yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Y Bwrdd Cyfredol

Anne

Anne Roberts

Kayleigh

Kayleigh Nor-Val

Michael

Michael Ronan

VAMT Logo Small

Nicola Mahoney

VAMT Logo Small

Hefin Jones

VAMT Logo Small

Tanya Edwards

Cofnod Cyfarfodydd Bwrdd VAMT

Datganiad o Ddiddordeb

Crynodeb o Ddatganiadau Buddiant y Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr 

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK