Hyfforddiant

Nod GGMT yw cynnig cyfleoedd i fudiadau ennill y ddealltwriaeth, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i redeg yn effeithiol. Gall hyn amrywio o gyrsiau hyfforddi wedi’u trefnu’n ffurfiol i sesiynau un i un anffurfiol. Nod GGMT yw gweithio gyda darparwyr hyfforddiant lleol i ddatblygu cyrsiau sydd wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer anghenion y sector gwirfoddol lleol.

Gall staff Datblygu GGMT ddarparu hyfforddiant anffurfiol i’ch grŵp neu bwyllgor rheoli mewn meysydd cyffredinol, fel sgiliau pwyllgor, cofrestru fel elusen, neu adolygu eich statws cyfreithiol.

Os ydy eich mudiad angen hyfforddiant penodol, ffoniwch ni i weld a allwn ni helpu

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK