Coronafeirws

Gwybodaeth a chefnogaeth i'r trydydd sector a grwpiau cymunedol ar yr achosion Coronafeirws / Covid-19

Rydym wedi cynhyrchu rhai canllawiau a gwybodaeth sylfaenol ar gyfer cynlluniau cymunedol lleol / cymdogion da sy'n cael eu sefydlu ledled y fwrdeistref yng ngoleuni'r achosion o goronafirws.

Gwirfoddolwyr - rydym wrthi'n annog pobl sy'n dymuno gwirfoddoli, ynghyd â sefydliadau lleol sydd angen gwirfoddolwyr newydd i gofrestru ar gronfa ddata Gwirfoddoli Cymru https://merthyrtydfil.volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm

Gobeithio y bydd hyn yn ein galluogi i baru gwirfoddolwyr â sefydliadau mor ddi-dor â phosibl. Cysylltwch â Frances Barry ar frances.barry@vamt.net neu ffoniwch 01685 353901

Gwasanaethau y gallwch eu darparu - rydym wrthi'n rhoi cyhoeddusrwydd a chreu cronfa ddata fewnol o'r gwasanaethau y gellir eu darparu mewn cymunedau, o gerdded cŵn, siopa, rhedeg negeseuon i gynlluniau cyfeillio dros y ffôn i leihau arwahanrwydd. Os oes rhywbeth yr hoffech i ni ei hyrwyddo a'i ychwanegu at ein cronfa ddata, cysylltwch â 01685 353900.

Bellach mae gan y Ganolfan Wirfoddoli  dudalen Instagram https://www.instagram.com/volunteermerthyr/ yr ydym yn gobeithio denu pobl iau sydd am wirfoddoli gyda hi

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK