Aelodau'r Staff

Ian

Ian Davy
Prif Swyddog

Carol

Carol Hindley
Rheolwr Gweinyddiaeth a Chyllid

Hilary

Hilary Edwards
Uwch Swyddog Datblygu

Laura

Laura Johnson
Swyddog Gweinyddiaeth a Chyllid

Fran

Frances Barry
Swyddog Gwirfoddoli

Sharon

Sharon Richards
Rheolwr Iechyd a Lles

Claire

Claire Williams
Cydlynwr Cymunedol

Susan

Susan Jones
Swyddog Datblygu Cymuned, Parth Cymunedol

Ryan

Ryan Bevan
Swyddog Datblygu – Taclo Unigrwydd ac Arwahanrwydd

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK