Voluntary Action Merthyr Tydfil
  English
English
Cymraeg
Welsh
 

Voluntary Action Merthyr Tydfil
Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful


Voluntary Action Centre, 89-90 High Street, Pontmorlais, Merthyr Tydfil. CF47 8UH
Y Ganolfan Weithredu Wirfoddol, 89-90 Stryd Fawr, Pontmorlais, Merthyr Tudful. CF47 8UH


Mon-Thu / Dydd Llun - Dydd Iau : 9am - 5pm
Fri / Dydd Gwener : 9am - 4:30pm


Phone / Ffôn : (01685) 353900
Fax / Ffacs : (01685) 353909

Email / E-bost : enquiries@vamt.net

Copyright / Hawlfraint © 2007 – 2014

Voluntary Action Merthyr Tydfil / Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful
All Rights Reserved / Cedwir Pob Hawlfraint

Company Limited by Guarantee / Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant : 06058360
Registered charity number / Rhif elusen gofrestredig : 1118403