Ariannu Cynhaliol

Cyllid Cynaliadwy

Mae cyllid yn hanfodol i unrhyw grŵp gwirfoddol – mae GGMT yn cynnig gwasanaeth cyngor cynhwysfawr ar gyllid i’w aelodau. Gall aelodau elwa ar wybodaeth, cymorth a chyngor ar amrywiaeth eang o faterion cyllid; unrhyw beth o ffurflenni cais, monitro a gwerthuso i hyfforddiant perthnasol.

Gall GGMT helpu eich mudiad gyda strategaethau cyllid a llenwi ffurflenni cais, i sicrhau bod y Sector Gwirfoddol yn parhau ym Merthyr Tudful.

Adnoddau Cyllid Cynaliadwy

 

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK