Taflenni Gwybodaeth

1.Dechrau

2.Rheoli eich sefydliad

3.Gweithio gydag eraill

4.Gwirfoddolwyr

5.Ymddiriedolwyr a llywodraethu

6.Cyflogi a rheoli pobl

7.Dod o hyd i arian a’i gael

8.Rheoli arian

9. Asedau

10.Hyrwyddo a marchnata

11. Ymgyrchu a dylanwadu

12. Newid hinswadd

 

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK