Rhwydwaith Amgylchedd a Mannau Gwyrdd

Sefydlwyd Rhwydwaith yr Amgylchedd a Mannau Gwyrdd yn 2017 fel rhwydwaith rhithwir i ddechrau, ond mae wedi cynnal cyfarfodydd i arddangos prosiectau a thrafod materion megis Parc Rhanbarthol y Cymoedd.

Rhwydwaith trydydd sector ydy’r rhwydwaith hon yn bennaf, ac mae’n cynnwys mudiadau a grwpiau cymunedol sy’n ymwneud â materion amgylcheddol a chadwraeth. Mae digwyddiadau wedi cael eu trefnu ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Faye Johnson ar 07553 147616 neu faye.johnson@vamt.net 

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK