Fforwm i Ddarparwyr Gofalwr

Fforwm Darparwr Gofalwyr

Datblygodd y Fforwm hwn ar gais partneriaid statudol yn rhanbarth Cwm Taf, ac mae'n agored iunrhyw sefydliad/grŵp cymunedol trydydd sector sy'n darparu gwasanaethau neu gefnogaeth i Ofalwyr yn Rhanbarth Cwm Taf (Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taff).

Ar hyn o bryd mae'r Fforwm yn datblygu ei drefniadau llywodraethu ac adrodd ac mae ganddo'r cyfarfodydd canlynol wedi'u cynllunio:

Dydd Iau 2il Ebrill 10 am to 12, Interlink,  Glenview House, Stryd Court House, Pontypridd CF37 1JY.

O ystyried y newid i ffin Bwrdd Iechyd y Brifysgol, mae potensial i'r Fforwm ymgorffori rhanbarth Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o'i ddatblygiad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r Fforwm yna cysylltwch â Sharon.richards@vamt.net neu amorris@interlinkrct.org.uk

Third Sector Support
Trusted Charity Mark Level 1 Bilingual CMYK