Cymraeg

Eisiau Gwirfoddoli?5 Peth i Wneud Er Mwyn Cychwyn

Bydd y Ganolfan Wirfoddoli yn medru dweud wrthych pa waith gwirfoddol sydd ar gael yn lleol a byddant yn medru eich cynorthwyo i gysylltu â mudiadau lleol. Byddwn hefyd yn medru ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am wirfoddoli.

  1. Meddyliwch am yr hyn yr ydych yn dymuno ei gael gan wirfoddoli - sgiliau newydd, cyfle i gyfrannu i achos da, cyfle i gwrdd â phobl newydd.
  2. Beth sydd gennych i'w gynnig? - brwdfrydedd, sgiliau gwaith, sgiliau bywyd.
  3. Cofiwch fod hawl gan bawb i wirfoddoli - beth bynnag yw eich sgiliau neu brofiad, byddwn yn eich cynorthwyo i ganfod lle da i wirfoddoli.
  4. Penderfynwch faint o amser yr ydych am gyfrannu pob wythnos/mis.
  5. Rhowch gynnig iddo! Y peth anoddaf am wirfoddoli yw gwneud y cam cyntaf.

Beth Ydych am Wneud Nesaf?

Mae hynny'n dibynnu arnoch chi! Mae yna ystod o gyfleoedd ar gael o fewn mudiadau gwahanol. Os hoffech ganfod mwy am wirfoddoli, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda'n Swyddogion Gwirfoddoli drwy e-bost neu drwy gyfrwng y rhifau isod. Rydym yn disgwyl ymlaen at glywed wrthych.


Cysylltwch ag un o'n Swyddogion Gwirfoddoli heddiw!

Karen Foley (01685) 353913 Swyddog Gwirfoddoli
Frances Barry (01685) 353901 Swyddog Gwirfoddoli / Swyddog Gwirfoddoli Ymysg Pobl Ifanc (sydd yn 25 mlwydd oed neu'n iau)