Cymraeg

Eisiau Gwirfoddoli?5 Peth i Wneud Er Mwyn Cychwyn

Bydd y Ganolfan Wirfoddoli yn medru dweud wrthych pa waith gwirfoddol sydd ar gael yn lleol a byddant yn medru eich cynorthwyo i gysylltu â mudiadau lleol. Byddwn hefyd yn medru ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am wirfoddoli.

  1. Meddyliwch am yr hyn yr ydych yn dymuno ei gael gan wirfoddoli - sgiliau newydd, cyfle i gyfrannu i achos da, cyfle i gwrdd â phobl newydd.
  2. Beth sydd gennych i'w gynnig? - brwdfrydedd, sgiliau gwaith, sgiliau bywyd.
  3. Cofiwch fod hawl gan bawb i wirfoddoli - beth bynnag yw eich sgiliau neu brofiad, byddwn yn eich cynorthwyo i ganfod lle da i wirfoddoli.
  4. Penderfynwch faint o amser yr ydych am gyfrannu pob wythnos/mis.
  5. Rhowch gynnig iddo! Y peth anoddaf am wirfoddoli yw gwneud y cam cyntaf.

Beth Ydych am Wneud Nesaf?

Mae hynny'n dibynnu arnoch chi! Mae yna ystod o gyfleoedd ar gael o fewn mudiadau gwahanol. Os hoffech ganfod mwy am wirfoddoli, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda'n Swyddogion Gwirfoddoli drwy e-bost neu drwy gyfrwng y rhifau isod. Rydym yn disgwyl ymlaen at glywed wrthych.

If you would like to find out more about volunteering please register at Merthyr Tydfil Volunteering Wales or contact the Volunteer Centre on (01685) 353900. We look forward to hearing from you.


Cysylltwch ag un o'n Swyddogion Gwirfoddoli heddiw!

Laura Johnson (01685) 353902 Swyddog Gwirfoddoli
Frances Barry (01685) 353901 Swyddog Gwirfoddoli / Swyddog Gwirfoddoli Ymysg Pobl Ifanc (sydd yn 25 mlwydd oed neu'n iau)