Cymraeg

Rheolau Defnyddio

Drwy ddefnyddio’r wefan hon rydych chi’n derbyn y telerau a’r amodau canlynol:

  1. Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful sy’n berchen ar yr holl ddeunydd gwreiddiol sy ar y wefan hon ac mae ganddynt berchnogaeth lwyr a chyflawn ohono oni nodir fel arall.
  2. Tra bod croeso i ddefnyddwyr lawrlwytho gwybodaeth a delweddau oddi ar y wefan mae ar awduron y safle angen peth cydnabyddiaeth ganddynt. Gallai hyn fod ar ffurf dolen i’r safle hon o wefan y defnyddiwr.
  3. PEIDIWCH Â defnyddio’r adnoddau na’r delweddau hyn heb ganiatâd y perchennog / awdur.

Ymwadiad

Mae’r holl gynnwys y wefan hon ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid yw Gweithredu Merthyr yn gyfrifol am yr hyn mae unrhyw un o’r safleoedd gwe a restrir yn eu cynnwys ac nid yw ychwaith yn cymeradwyo unrhyw gynnyrch neu wasanaeth masnachol a sonnir amdano neu sy’n cael ei hyrwyddo ar unrhyw un o’r safleoedd hyn.


Datganiad Hawlfraint

Oni nodir yn wahanol mae Gweithredu Merthyr yn dal yr hawlfraint ar wybodaeth y wefan hon. Ni cheir ei lungopïo, ei ddyblygu na’i atgynhyrchu mewn unrhyw ddull na modd heb ganiatâd ysgrifenedig Gweithredu Merthyr.

Gweithredu Merthyr sy’n dal yr hawlfraint ar y deunydd sain a fideo aml-gyfrwng oni nodir yn wahanol. Mae hawlfraint unrhyw ddeunydd sain a fideo ychwanegol ar y wefan hon yn cael ei ddal gan yr awduron priodol a chafodd yr holl ddeunydd ei ddefnyddio gyda’u caniatâd.