Cymraeg

Grwpiau Cymorth


Grwpiau Cymorth

If you are a member of an existing voluntary, community or charitable group or are looking to set up a new group, do you know that VAMT can provide you with information and support? All Voluntary Action Merthyr Tydfil’s development services are free to members.

As part of the service VAMT can assist you in many ways, including developing a constitution, registering as a charity or company, changing your organisation’s legal status, developing policies, financial procedures, equalities and diversity, child protection, funding and training.


Cymorth a Chyngor Cyllidol

Mae cyllid yn hanfodol ar gyfer unrhyw grwp gwirfoddol– GGMT yn cynnig gwasanaeth cynghori cyllid cynhwysfawr i'w aelodau. Mae aelodau yn medru elwa o wybodaeth, cymorth a chyngor ar ystod o faterion cyllido; unrhyw beth o ffurflenni cais, monitro a gwerthuso i hyfforddiant perthnasol.

GGMT yn medru cynorthwyo eich mudiad chi gyda strategaethau cyllido a chwblhau ffurflenni cais er mwyn sicrhau parhad y Sector Gwirfoddol ym Merthyr Tudful.

Taflenni Gwybodaeth Cyllido [Mwy o wybodaeth…]

Cefnogaeth Sydd Ar Gael i Aelodau

  • Fundraising
  • Searching for relevant funding
  • Assistance in making funding applications
  • Monitoring and evaluating
  • Developing funding strategies
  • Business planning
  • Training
  • Partnerships
  • Networks

Hyfforddiant

GGMT yn anelu i gynnig cyfleoedd i fudiadau i gael gwybodaeth, sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt er mwyn cael eu rheoli yn effeithiol. Mae hyn yn medru amrywio o hyfforddiant ffurfiol sydd wedi ei drefnu i sesiynau un-i-un mwy anffurfiol. GGMT yn anelu i weithio gyda darparwyr hyfforddiant lleol i ddatblygu cyrsiau sydd wedi eu teilwra at anghenion y sector gwirfoddol lleol.

GGMT Mae staff datblygu yn medru darparu hyfforddiant anffurfiol i'ch grwp neu bwyllgor rheoli mewn meysydd cyffredinol megis sgiliau pwyllgor, cofrestru fel elusen neu adolygu eich statws cyfreithiol.

Os yw eich mudiad yn meddu ar anghenion hyfforddi penodol, rhowch ganiad i ni er mwyn canfod a oes modd i ni helpu neu taflwch gipolwg ar ein Tudalen Hyfforddiant [Mwy o wybodaeth…].