Cymraeg

Rhaglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm


Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn fenter ar draws y DU sydd wedi ei hanelu i hyrwyddo a chydnabod gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc sydd rhwng 16 a 24 mlwydd oed.

Amcanion Gwirfoddolwyr y Mileniwm

 • Cynnig cyfleoedd gwirfoddoli heriol a diddorol i'r holl bobl ifanc.
 • Caniatáu i bobl ifanc i ennill sgiliau a gwybodaeth newydd a datblygu yn bersonol.
 • Cynyddu'r gydnabyddiaeth o wirfoddoli gan bobl ifanc yn y gymuned.
 • Gosod safon ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru.
 • Cael effaith bositif o fewn cymunedau lleol.
 • Annog perchnogaeth o'r rhaglen gan bobl ifanc.

Beth sydd ynghlwm â'r rhaglen?

 • Rydych yn ymrwymo i wirfoddoli am 200 awr.
 • Mae modd i chi ddewis i weithio mewn mudiad gwirfoddol neu grwp neu ddod ynghyd fel ffrindiau a chynnal eich prosiect eich hun.
 • Gallwch wneud unrhyw beth a fydd yn helpu chi, eich grwp neu'ch cymuned: er enghraifft:

  • Gweithio ar brosiect amgylcheddol
  • Prosiect celf
  • Hyfforddi chwaraeon
  • Cynnal drama yn y gymuned
  • Helpu i fynd i'r afael â chamddefnydd o gyffuriau ac alcohol
  • Ymgyrchu ar gyfer achos da
  • Trefnu gweithgaredd ieuenctid newydd yn eich cymuned

Sut fyddwch chi yn elwa?

Am wirfoddoli am 100 awr, byddwch yn derbyn tystysgrif cydnabod. Am wirfoddoli am 200 awr, byddwch yn derbyn Gwobr Ardderchowgrwydd gan Brif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel cydnabyddiaeth o'ch gwaith caled ac ymrwymiad.

Mae'n ffordd hwylus i gwrdd â phobl newydd, datblygu eich sgiliau personol a chael profiad gwaith gwerthfawr.

Bydd eich gorchestion yn cael eu cydnabod gan gyflogwyr, colegau a'r gymuned leol. Ac felly mae'n bosib iddo eich helpu i sicrhau lle yn y coleg neu ganfod swydd.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Wirfoddolwr y Mileniwm a rhwng 16 a 24 mlwydd oed, pam na rowch chi ganiad i'n staff yn y Ganolfan Wirfoddoli am wybodaeth bellach.