English Polski Português

Visible


Mudiad Arweiniol: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Swyddog Prosiect: Kathryn Jarrett

Kathryn Jarrett

Dyddiad Dechrau: 09 September 2013

Manylion Cyswllt

89-90 Stryd Fawr
Merthyr Tudfil
CF47 8UH

(01685) 352800

Kathryn Jarrett

Safer Merthyr Tydfil

MAGNET Visible logo

Safer Merthyr Tydfil logo


Crynodeb Prosiect

Prosiect a fydd yn gweithio gyda phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol i ddarparu cymorth, dod â phobl at ei gilydd a hyrwyddo llais cymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol o fewn Merthyr Tudful.

MAGNET Visible leaflet [click here…]