English Polski Português

POSSIB


Mudiad Arweiniol: Canolfan Soar mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Datblygu 3G

Swyddog Prosiect: Jên Angharad

Jên Angharad

Dyddiad Dechrau: 14 Hydref 2013

Contact Details

Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr
Neuadd Soar
Pontmorlais
Merthyr Tudful
CF47 8UB

(01685) 722176

Canolfan Soar

Canolfan Soar logo

3G's logo


Crynodeb Prosiect

Mae hwn yn brosiect dwyieithog a fydd yn defnyddio'r celfyddydau i ymgysylltu â thrigolion yn byw yng Nghlwstwr Gogleddol Cymunedau'n Gyntaf (Gurnos, Galon Uchaf a Dowlais) i roi'r hyder, arbenigedd ac ysgogiad iddynt i siarad amdanynt eu hunain a'u cymunedau.