English Cymraeg Português

MAGNET


MAGNET logo

MAGNET przegląd

Merthyr osiąga lepszą współpracę i zaangażowanie społeczności.

  • projekt jest finansowany przez Narodową Loterię (Big Lottery Community Voice). [more information…]
  • celem jest udzielenie głosu obywatelom, zwłaszcza tym, którzy są marginalizowani.
  • Magnet składa się z 7 projektów, a Voluntary Action Merthyr Tydfil VAMT (Akcja Wolontaryjna w Merthyr Tydfil ) jest główną ogranizacją.
  • 7 projektów to:

MAGNET diagram


Bridges

Organizacja prowadząca: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Koordynator projektu: Lillie Bramley

Data rozpoczęcia projektu: 08 lipca 2013

Jest to projekt związany z budowaniem społecznego zaufania do ludności przynależącej do społeczności kocowniczej (Cyganów/wędrowców) żyjącej w Merthyr Tydfil. Projekt ma na celu dostarczenie możliwości i doskonalenia umiejętności, które pomogą w tworzeniu skutecnego zaangażowania osób i instytucji, przczyniając się do budowania pomostu pomiędzy tymi społecznościami.

View details »

Focal Point

Organizacja prowadząca: we współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków w Dolinach Walii (Polish Community of the Valleys Association PCVA)

Koordynator projektu: Lesley Hodgson

Data rozpoczęcia projektu: 28 Październik 2013

Jest to projekt, który będzie skierowany do pracowników-obcokrajowców, w celu zachęcenia ich do włączenia się i poprawy świadomości kultuowej wśród społeczności. Projekt będzie wyróżniał i wspierał przedstawicieli społeczności, a także przy pomocy grup wsparcia i powiązanymi z nimi usługodawcami, kształtował przyszłe serwisy i usługi przez nie prowadzone.

View details »

One Voice

Organizacja prowadząca: Voluntary Action Merthyr Tydfil (VAMT)

Koordynator projektu: Nia Williams

Data rozpoczęcia projektu: 01 lipca 2013

Projekt ten służy wsparciu osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie forum, które umożliwi mówienie o problemach osób niepełnosprawnych, pomagając tym samym podejmować wspólne decyzje oraz działania mające na celu lepszą współpracę z instytycjami wspierającymi.

View details »

Perthyn

Organizacja prowadząca: Merthyr Valleys Homes (MVH)

Koordynator projektu: Sarah Dean

Data rozpoczęcia projektu: 27 Sierpień 2013

Jest to projekt międzypokoleniowy pomiędzy młodszymi a starszymi ludźmi żyjącymi w mieszkaniach socjalnych. Odnosi się do tego jak mieszkańcy byli i będą zaangażowani w politykę mieszkaniową w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dotyczy mieszkańców z osiedli Gurnos, Caedraw oraz Trelweis.

View details »

POSSIB

Organizacja prowadząca: Canolfan Soar we wspólpracy z 3G's Development Trust

Menadżer projektu: Jên Angharad

Data rozpoczęcia projektu: 14 Październik 2013

Jest to projekt dwujęzycny, w którym poprzez sztukę, będziemy zachęcać do zaangażowania się mieszkańców, żyjących we Wspólnotach First Northern Cluster (Gurnos, Galon Uchaf i Dowlais). Celem jest budowanie pewności siebie, wiedzy i motywacji do opowiedzenia o sobie i swoich spolecznościach.

View details »

Up and Coming

Organizacja prowadząca: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Koordynator projektu: Tom Stupple

Data rozpoczęcia projektu: 09 Wrzesień 2013

Jest to projekt młodzieżowy w którym młodzi reporterzy, przy pomocy nośników medialnych, będą mogli przekazywać wiadomości na temat pozytywnych działań młodzieży, a także komunikować się z instytucjami dostarczającymi uslugi oraz osobami podejmującymi decyzje.

View details »

Visible

Organizacja prowadząca: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Koordynator projektu: Kathryn Jarrett

Data rozpoczęcia projektu: 09 Wrzesień 2013

Jest to projekt, który będzie współpracował ze środowiskiem lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transseksualnych (LGBT) w celu dostarczania wsparcia, a także promowania praw przysługującym obywatelom społeczności LGBT w Merthyr Tydfil.

View details »


Se está interessado em tomar parte de algum destes projetos por favor contate:


Contact Details

Ian Davy
Chief Office
VAMT
89-90 High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8UH

(01685) 353912

Ian Davy

Please tick below to indicate your interest