English Polski Português

Perthyn


Mudiad Arweiniol: Cartrefi Cymoedd Merthyr

Gweithiwr Prosiect Ieuenctid: Sarah Dean

Sarah Dean

Dyddiad Dechrau: 27 Awst 2013

Manylion Cyswllt

Tŷ Martin Evans
Avenue de Clichy
Merthyr Tudfil
CF47 8LD

(01685) 727817

Sarah Dean

Merthyr Valleys Homes

Merthyr Valleys Home logo


Project Crynodeb Prosiect

Mae Perthyn yn brosiect rhwng pobl iau a phobl hyn sy'n byw mewn tair ardal ym Merthyr Tudful - Caedraw, Gurnos a Threlewis.

Bydd y prosiect yn edrych ar brofiadau tenantiaid tai cymdeithasol dros amser, trwy edrych ar bolisïau tai ac yn y pen draw ar fuddsoddiad tai.

Bydd y prosiect yn ymchwilio polisi rheoli darparwyr tai lleol yn y gorffennol, y presennol a'r anghenion ar gyfer y dyfodol.