English Cymraeg Português

One Voice


Organizacja prowadząca: Voluntary Action Merthyr Tydfil (VAMT)

Pracownik Projektu: Rhonda Braithwaite

Rhonda Braithwaite

Data rozpoczęcia projektu: 01 Lipca 2013

Dane kontaktowe

89-90 High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8UH

(01685) 353993

Rhonda Braithwaite

Voluntary Action Merthyr Tydfil

MAGNET One Voice English logo

VAMT logo


Project Summary

Projekt ten służy wsparciu osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie forum, które umożliwi mówienie o problemach osób niepełnosprawnych, pomagając tym samym podejmować współne decyzje oraz działania mające na celu lepszą współpracę z instytucjami wspierającymi.