English Cymraeg Português

Focal Point


Organizacja prowadząca: Merthyr Tydfil Housing Association (MTHA) in partnership with Polish Community of the Valleys Association (PCVA)

Pracownik Projektu: Lesley Hodgson

Lesley Hodgson

Data rozpoczęcia projektu: 28 Październik 2013

Dane kontaktowe

11/12 Lower High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8EB

(01685) 352800

07903 281908

Lesley Hodgson

Merthyr Tydfil Housing Association

Polish Community of the Valleys Association

Merthyr Tydfil Housing Association and Polish Community of the Valleys Association

Merthyr Tydfil Housing Association and Polish Community of the Valleys Association

Merthyr Tydfil Housing Association and Polish Community of the Valleys Association


O projekcie

Jest to projekt, który będzie skierowany do pracowników-obcokrajowców, w celu zachęcenia ich do włączenia się w życie spoleczności i poprawy świadomości kulturowej. Projekt będzie wyróżniał i wspierał przedstawicieli społeczności, a także przy pomocy grup wsparcia i powiązanymi z nimi usługodawcami, kształtował przyszłe serwisy i usługi przez nie prowadzone.