English Polski Português

Focal Point


Mudiad Arweiniol: Cymdeithas Tai Merthyr Tudful (MTHA) mewn partneriaeth â Chymdeithas Cymuned Bwylaidd y Cymoedd (PCVA)

Gweithiwr Prosiect: Lesley Hodgson

Lesley Hodgson

Dyddiad Dechrau: 28 Hydref 2013

Manylion Cyswllt

11/12 Stryd Fawr Isaf
Merthyr Tudfil
CF47 8EB

(01685) 352800

07903 281908

Lesley Hodgson

Merthyr Tydfil Housing Association

Polish Community of the Valleys Association

Merthyr Tydfil Housing Association and Polish Community of the Valleys Association

Merthyr Tydfil Housing Association and Polish Community of the Valleys Association

Merthyr Tydfil Housing Association and Polish Community of the Valleys Association


Crynodeb Prosiect

Dyma brosiect a fydd yn gweithio gyda gweithwyr mudol i annog cynhwysiant a gwella ymwybyddiaeth ddiwylliannol yn y gymuned ehangach. Bydd y prosiect yn nodi a rhoi cymorth i hyrwyddwyr, creu grwpiau cefnogi a chysylltu â darparwyr gwasanaeth i ffurfio gwasanaethau yn y dyfodol.