English Polski Português

MAGNET


MAGNET logo

Golwg Gyffredinol ar MAGNET

(Merthyr yn Cyflawni Gwell Rhwydweithio ac Ymrwymaid Gyda'i gilydd)

  • Ariennir y prosiect yma o dan gynllun grant Llais y Gymuned Cronfa Loteri Fawr. [mwy o wybodaeth…]
  • Y nod yw cynyddu llais dinasyddion ac yn enwedig y rhai hynny sydd fwyaf ymyledig yn nhermau prosesau cynllunio a pholisi lleol.
  • Mae MAGNET wedi ei wneud i fyny o 7 prosiect a Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (GGMT) yw'r prif fudiad.
  • Dyma'r 7 prosiect:

MAGNET diagram


Bridges

Mudiad Arweiniol: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Cydlynydd Prosiect: Lillie Bramley

Dyddiad Cychwyn Prosiect: 08 Gorffennaf 2013

Mae hwn yn brosiect i ymrwymo gyda'r gymuned sipsiwn-teithwyr ym Merthyr Tudful i adeiladu hyder, sgiliau a chreu cyfleoedd ar gyfer ymrwymiad effeithiol gyda darparwyr gwasanaeth.

View details »

Focal Point

Mudiad Arweiniol: Cymdeithas Tai Merthyr Tudful (CTMT) mewn partneriaeth gyda'r Polish Community of the Valleys Association (PCVA)

Swyddog Prosiect: Lesley Hodgson

Dyddiad Cychwyn Prosiect: 28 Hydref 2013

Prosiect a fydd yn gweithio gyda gweithwyr mudol i annog cynhwysiant a gwella ymwybyddiaeth yn y gymuned ehangach. Bydd y prosiect yn canfod a rhoi cymorth i hyrwyddwyr,creu grwpiau cymorth a chysylltu â darparwyr gwasanaeth i lunio gwasanaethaúr dyfodol.

View details »

One Voice

Mudiad Arweiniol: Voluntary Action Merthyr Tydfil (VAMT)

Cydlynydd Prosiect: Nia Williams

Dyddiad Cychwyn Prosiect: 01 Gorffennaf 2013

Prosiect eiriolaeth i rymuso pobl anabl i allu lleisio barn a chreu fforymau ar gyfer pobl anabl i gytuno ar weithredu cyfunol ac ymrwymo â darparwyr gwasanaeth.

View details »

Perthyn

Mudiad Arweiniol: Merthyr Valleys Homes (MVH)

Cydlynydd Prosiect: Sarah Dean

Dyddiad Cychwyn Prosiect: 27 Awst 2013

Prosiect sýn pontiór cenhedloedd rhwng podl ifanc a phobl hýn yn byw mewn tai cymdeithasol. Bydd y prosiect yn edrych ar sut y mae preswylwyr wedi cyfrannu at bolisïau tai yn gorffennol, a sut y gallant gyfrannu yn awr ac yn y dyfofol. Bydd y prosiect hwn yn digwydd yn y Gurnos, Caedraw a Threlewis.

View details »

POSSIB

Mudiad Arweiniol: Canolfan Soar mewn partneriaeth gyda 3G's Development Trust

Rheolwr Prosiect Celfyddydau Cymunedol: Jên Angharad

Dyddiad Cychwyn Prosiect: 14 Hydref 2013

Prosiect dwyieithog a fydd yn defnyddiór celfyddydau i ymrwymo preswylwyr sýn byw yng Nghlwstwr y Gogledd Cymunedaún Gyntaf (Gurnos,Galon Uchaf a Dowlais) i roír hunan hyder, arbenigedd a chymhelliant iddynt sôn amdanynt eu hunain áu cymunedau.

View details »

Up and Coming

Mudiad Arweiniol: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Cydlynydd Prosiect: Tom Stupple

Dyddiad Cychwyn Prosiect: 09 Medi 2013

Prosiect cyfryngau i bobi ifanc ble bydd gohebyddion ifanc yn defnyddiór cyfryngau i gyfleu negeseuon cadarnhaol am bobi ifanc a hefyd i gyfathrebu â darparwyr gwasanaeth ár rhai sýn gwneud penderfyniadau.

View details »

Visible

Mudiad Arweiniol: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Cydlynydd Prosiect: Kathryn Jarrett

Dyddiad Cychwyn Prosiect: 09 Medi 2013

Prosiect a fydd yn gweithio gyda phobl lesdiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT) i ddarparu cymorth, dod â phobl at ei gilydd a hybu llais cymunedau LGBT o fewn Merthyr Tudful.

View details »


Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn unrhyw un o'r prosiectau hyn cysylltwch â:


Contact Details

Ian Davy
Chief Officer
VAMT
89-90 High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8UH

(01685) 353912

Ian Davy

Voluntary Action Merthyr Tydfil

Please tick below to indicate your interest