English Cymraeg Português

Bridges


Organizacja prowadząca: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Pracownik Projektu: Lillie Bramley

Lillie Bramley

Data rozpoczęcia projektu: 08 Lipca 2013

Dane kontaktowe

89-90 High Street
Merthyr Tydfil
CF47 8UH

(01685) 353999

Lillie Bramley

MAGNET Bridges logo

MAGNET SMT logo


O projekcie

Jest to projekt związany z budowaniem społecznego zaufania do ludności przynależącej do społeczności koczowniczej (Cyganów/wędrowców) żyjącej w Merthyr Tydfil. Projekt ma na celu dostarczenie możliwości i doskonalenie umiejętności, które pomogą w tworzeniu skutecznego zaangażowania osób i instytucji, przyczyniając się do budowania pomostu pomiędzy tymi spolecznościami.