English Polski Português

Bridges


Mudiad Arweiniol: Safer Merthyr Tydfil (SMT)

Gweithiwr Prosiect: Lillie Bramley

Lillie Bramley

Dyddiad Dechrau: 08 Gorffennaf 2013

Manylion Cyswllt

89-90 Stryd Fawr
Merthyr Tudfil
CF47 8UH

(01685) 353999

Lillie Bramley

MAGNET Bridges logo

MAGNET SMT logo


Crynodeb Prosiect

Mae hwn yn brosiect i ymrwymo gyda'r gymuned sipsiwn-teithwyr ym Merthyr Tudful i adeiladu hyder, sgiliau a chreu cyfleoedd ar gyfer ymrwymiad effeithiol gyda darparwyr gwasanaeth.