Cymraeg

Gwybodaeth Gyfreithiol


Defnyddio’n gwefan

Caiff gwefan Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful ei chynnal a’i chadw ar gyfer eich defnydd personol. Mae defnyddio’r safle hon yn golygu eich bod yn derbyn y Rheolau a’r Amodau sydd mewn grym o’r diwrnod cyntaf ichi ddefnyddio’r wefan.


Ymwadiad cynnwys

Caiff yr holl wybodaeth ei chynnwys er hwylustod fel rhan o’r gwasanaeth a gynigiwn ar y wefan hon. Fodd bynnag, ni all Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful gymryd cyfrifoldeb am y cynnwys na’r cywirdeb.

Mae ymwelwyr sy’n dibynnu ar yr wybodaeth hon yn gwneud hynny ar eu cyfrifoldeb eu hunain.


Polisi dolennu

Dolennu at dudalennau Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful.

Nid oes rhaid ichi ofyn i roi dolenni uniongyrchol at dudalennau sy ar y wefan hon. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i’n tudalennau cael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan chi. Rhaid i dudalennau Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful gael eu llwytho i ffenest lawn y defnyddiwr.

Dolennu gennym ni yn Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau mae dolenni atynt ar ein gwefan.

Ni ddylid cymryd y rhestr dolenni fel cadarnhad o unrhyw fath. Ni allwn roi sicrwydd y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennu hynny.


Datganiad Cyfrinachedd

Mae’r datganiad cyfrinachedd ar gyfer gwefan Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful yn unig sef http://www.vamt.net. Nid yw’r datganiad hwn yn berthnasol ar gyfer dolenni ar y wefan hon at wefannau eraill.

Nid ydym yn defnyddio cwcis ar gyfer casglu gwybodaeth defnyddwyr ac ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth amdanoch oni bai am yr wybodaeth sydd arnom ei hangen ar gyfer gweinyddu system ein gweinyddwr.

Caiff unrhyw ddata personol a rowch inni o’ch gwirfodd ei ddefnyddio i’r diben a nodir yn unig. Ni fyddwn yn ei ddefnyddio at yn y sefydliad at ddibenion eraill.