English

Taflenni Gwybodaeth


Categorïau Dogfennau

 1. Dechrau [cliciwch yma…]
 2. Rheoli eich sefydliad [cliciwch yma…]
 3. Gweithio gydag eraill [cliciwch yma…]
 4. Gwirfoddolwyr [cliciwch yma…]
 5. Ymddiriedolwyr a llywodraeth [cliciwch yma…]
 6. Cyflogi a rheoli pobl [cliciwch yma…]
 7. Dod o hyd i arian a'i gael [cliciwch yma…]
 8. Rheoli arian [cliciwch yma…]
 9. Asedau [cliciwch yma…]
 10. Hyrwyddo a marchnata [cliciwch yma…]
 11. Ymgyrchu a dylanwadu [cliciwch yma…]
 12. Newid hinsawdd [cliciwch yma…]

1. Dechrau

[Yn ôl i'r brig]


2. Rheoli eich sefydliad

[Yn ôl i'r brig]


3. Gweithio gydag eraill

[Yn ôl i'r brig]


4. Gwirfoddolwyr

[Yn ôl i'r brig]


5. Ymddiriedolwyr a llywodraethu

[Yn ôl i'r brig]


6. Cyflogi a rheoli pobl

[Yn ôl i'r brig]

7. Dod o hyd i arian a'i gael

[Yn ôl i'r brig]


8. Rheoli arian

[Yn ôl i'r brig]


[Yn ôl i'r brig]


10. Hyrwyddo a marchnata

[Yn ôl i'r brig]


11. Ymgyrchu a dylanwadu

[Yn ôl i'r brig]


12. Newid hinsawdd

[Yn ôl i'r brig]