English

Cylchgrawn Inform


Inform yw'r cylchgrawn sydd yn cael ei gyhoeddi gan GGMT gyda'r newyddion, digwyddiadau, ariannu, hyfforddiant, materion a'r wybodaeth
ddiweddaraf gan y gymuned leol, mudiadau gwirfoddol ac elusennol sydd wedi eu lleoli yn ac o gwmpas Bwrdeistref Merthyr Tudful.

Os hoffech eich mudiad gyfrannu at Inform, yna mae modd i chi e-bostio  GGMT Ymholiadau neu ffoniwch (01685) 353900.


Previous editions of Inform Magazine click here »