English

Health, Social Care & Wellbeing Forum


Mae'r Fforwm Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rhwydwaith o fudiadau trydydd sector sydd â diddordeb cyffredin mewn gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.


Aelodaeth

Mae'r aelodaeth gyfredol yn cynnwys ystod eang o fudiadau Trydydd Sector sydd yn gweithredu yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 

Mae mudiadau'r trydydd sector sydd yn cymryd rhan yn y Fforwm yn cael eu hannog i ddod yn aelodau o  GGMT, ac yn medru cofrestru drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais.

Download application form here

Mae croeso hefyd i bartneriaid statudol i ymgysylltu â'r Fforwm er budd rhannu gwybodaeth ymgynghori a rhwydweithio.


Cynrychiolwyr y Trydydd Sector

The Forum is seeking to build a pool of representatives to link with existing and emerging planning and partnership groups.

Interested parties should contact Sharon, on (01685) 353932 or email, in the first instance.


For further information or enquiries please contact Sharon Richards, Health, Social Care & Wellbeing Facilitator on (01685) 353932 or Sharon.

Dyddiadau Cyfarfodydd

Wednesday mornings from 09:30 am to 12 noon at the Voluntary Action Centre


Rhestr Bostio Fforwm Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cwblhewch y ffurflen yma os gwelwch yn dda i ymuno gyda Rhestr Bostio Fforwm Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae'r meysydd gofynnol wedi eu nodi gyda