Cymraeg

Polisi Cwcis

Beth yw cwci? Dafn o ddata sydd, yn aml, yn cynnwys dynodwr unigryw, ac sy'n cael ei anfon i borwr eich cyfrifiadur neu ffôn symudol (cyfeirir atynt o hyn ymlaen fel "dyfais") o gyfrifiadur gwefan ac yn cael ei storio ar yriant caled eich dyfais. Gall pob gwefan anfon ei chwci ei hun i'ch porwr, os yw dewisiadau eich porwr yn caniatáu hynny, ond (er mwyn gwarchod eich preifatrwydd) yr unig gwcis y mae eich porwr yn caniatáu mynediad iddynt i'ch gwefan yw'r cwcis y mae'r porwr ei hun eisoes wedi'u hanfon i chi, nid y cwcis a anfonir i chi gan wefannau eraill. Mae llawer o wefannau'n gwneud hyn bob tro y mae defnyddiwr yn ymweld â'u gwefan er mwyn olrhain llif y traffig ar-lein.

Ar wefannau GGMT, mae cwcis yn cofnodi gwybodaeth am eich dewisiadau ar-lein. Mae defnyddwyr yn gallu gosod eu dyfeisiadau i dderbyn pob cwci, eu hysbysu pan fydd cwci yn cael ei anfon, neu i beidio â derbyn cwcis unrhyw bryd. Mae'r dewis olaf hwn yn golygu na ellir trosglwyddo rhai nodweddion penodol i'r defnyddwyr hwnnw ac, o'r herwydd, mae'n bosib na fyddant yn gallu manteisio'n llawn ar holl nodweddion y wefan honno. Mae pob porwr yn wahanol, felly astudiwch y ddewislen "Help" ar eich porwr i weld sut i newid eich dewisiadau cwci.

Wrth ymweld ag unrhyw un o wefannau GGMT, mae'r tudalennau a welwch, ynghyd â chwci, yn cael eu lawrlwytho i'ch dyfais. Mae llawer o wefannau'n gwneud hyn, gan fod cwcis yn galluogi cyhoeddwyr gwefannau i wneud pethau defnyddiol fel canfod a yw'r ddyfais (a'i ddefnyddiwr, mae'n debyg) wedi ymweld â'r wefan o'r blaen. Gwneir hyn ar ymweliad dilynol, drwy chwilio am, a chanfod, y cwci a adawyd yno ers yr ymweliad diwethaf.

Isod, ceir gwybodaeth ynglŷn â pha gwcis y gellid eu hanfon atoch pan fyddwch yn ymweld â'r wefan www.vamt.net a sut i wrthod neu ddileu'r cwcis hynny.


1. Sut i reoli a dileu cwcis

Ni fydd GGMT yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi y gellid ei defnyddio i ddatgelu pwy ydych chi. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau cyfyngu ar, neu atal, y cwcis y mae gwefannau GGMT yn eu hanfon atoch neu, yn wir, unrhyw wefannau eraill, gallwch wneud hynny drwy osodiadau eich porwr. Dylai'r swyddogaeth Help ar eich porwr ddangos sut i wneud hyn. Fel arall, gallwch ymweld â www.aboutcookies.org sy'n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â sut i wneud hyn ar amrywiaeth helaeth o borwyr. Cewch yno hefyd fanylion ynglŷn â sut i ddileu cwcis oddi ar eich cyfrifiadur, yn ogystal â gwybodaeth fwy cyffredinol am cwcis. Os hoffech chi wybod sut i wneud hyn ar borwr eich ffôn symudol, dylech astudio llawlyfr eich ffôn.

Drwy gyfyngu ar gwcis, dylech sylweddoli y gallech effeithio ar swyddogaethau gwefan GGMT. Mae GGMT yn defnyddio llawer o gyflenwyr sydd hefyd yn gosod cwcis ar ein gwefannau, ar ein rhan, er mwyn darparu'r gwasanaethau y maent yn eu darparu. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth ynglŷn â'r cwcis y mae'r cyflenwyr hyn yn eu defnyddio, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â'u gwrthod, gweler adrannau 2 isod.


2. Rhestr o brif gwcis GGMT

Dyma restr o'r prif gwcis a osodir gan wefan www.vamt.net, ac ar gyfer beth y defnyddir pob un.

Enw Amdano Defnydd Dod i ben
_utma Ysgrifennir hwn y tro cyntaf i ymwelydd ymweld â'r wefan. Fe'i diweddarir gyda phob ymweliad. Helpu i adnabod yr ymwelwyr unigryw. 2 flynedd ar ôl y diweddariad diwethaf
_utmb Cwci sesiwn sydd yn cael ei ddiweddaru gyda phob tudalen a welir neu ddigwyddiad. Defnyddir y cwci yma i sefydlu a pharhau sesiwn defnyddiwr gyda’ch safle 30 munud wedi’r diweddariad olaf / anactifedd ymwelydd
_utmc Cwci sesiwn sydd yn cael ei ddiweddaru gyda phob tudalen a welir neu ddigwyddiad. Defnyddir y cwci yma i sefydlu a pharhau sesiwn defnyddiwr gyda’ch safle Daw i ben wedi’r ymweliad / anactifedd ymwelydd olaf
_utmz Mae'r cwci hwn yn cadw'r math o atgyfeiriad a ddefnyddiodd yr ymwelydd i gyrraedd y wefan. Diweddarir y cwci gyda phob golwg ar dudalen. Fe'i defnyddir i gyfrifo gyrwyr traffig, e.e. traffig chwilotwyr, ymgyrchoedd hysbysebu a gwe-lywio o fewn y wefan 6 mis ar ôl y gosodiad/diweddariad
_utmv Mae'r cwci hwn yn cadw'r wybodaeth amrywiol yr ydych chi'n ei gosod yn eich cod. Fe'i defnyddir i osod a phasio gwybodaeth amrywiol i weinydd Google Analytics. 2 flynedd ar ôl y gosodiad/diweddariad
_atuvc Mae’r cwci yma yn sicrhau bod y defnyddiwr yn gweld y cyfrifiad sydd wedi ei ddiweddaru os ydynt yn rhannu tudalen ac yn dychwelyd ato cyn bod y storfa cyfrifiad AddThis yn cael ei ddiweddaru. Nid yw data o’r cwci yma yn cael ei ddanfon yn nol i AddThis a bydd ei ddileu wrth analluogi cwcis yn achosi ymddygiad annisgwyl i ddefnyddwyr. 2 flynedd ar ôl y gosodiad/diweddariad

3. Cwcis Trydydd Parti

Mae cwcis trydydd parti hefyd yn cael eu gosod gan Facebook a Twitter os ydych yn defnyddio rhannu cymdeithasol.