Cymraeg

Contact We'd Love to Hear From You!

Merthyr Tydfil Office


Let's Get In Touch!

Required fields are indicated by a

Voluntary Action Merthyr Tydfil

VAMT main office

Y Ganolfan Weithredu Wirfoddol
89-90 Y Brif Stryd
Pontmorlais
Merthyr Tudful
CF47 8UH

(01685) 353900

GGMT

9 am i 5 pm ar ddydd Llun i Iau
9 am i 4:30 pm ar ddydd Gwener


Trafnidiaeth Gyhoeddus: Bydd Traveline Wales [more information…] yn dangos yr holl linciau trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful.

Gwybodaeth Parcio: Mae'r brif swyddfa wedi ei lleoli ar stryd unffordd; mae yna feysydd parcio ar hyd y stryd. Dylech fod yn ymwybodol bod yna gyfyngiad amser o 20 munud i ddefnyddio'r meysydd parcio.

Mae yna feysydd parcio yn agos i'r swyddfa; Maes Parcio Aml-lawr y Castell, Maes Parcio'r Castell a Maes Parcio Pontmorlais (wedi ei leoli ar ddiwedd y Stryd Fawr). Mae'r meysydd parcio i gyd yn rhai Talu a Dangos ac mae ganddynt fynediad i'r anabl. Nodwch os gwelwch yn dda fodd bynnag.

Os yw'r meysydd parcio yma yn llawn mae yna siop Tesco sy'n caniatáu parcio hyd at 2 awr. Mae yna gyfyngiadau ar barcio yma a dylid gwneud ymholiadau ynghylch parcio ar feysydd parcio Tesco i Euro Car Parks ar y rhif teleffon 020 7388 9777.

Manylion meysydd parcio Cyngor Merthyr Tudful [mwy o wybodaeth…]