Cymraeg

Central Services


Central Services

GGMT yn darparu cymorth gweinyddol i holl GGMT gan gynnwys llungopïo, lamineiddio, clymu dogfennau, teipio, dylunio posteri, pamffledi a thocynnau, a hynny oll am gyfradd ostyngedig. GGMT yn danfon cylchlythyr yn gyson drwy e-bost a'r Post Brenhinol i aelodau ac maent yn fodlon cynnwys gwybodaeth gan fudiadau eraill am ffi fechan.

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch ar sut y mae modd i ni gynorthwyo eich mudiad chi, yna cysylltwch os gwelwch yn dda â Carol Hindley ar (01685) 353900.


Mae Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful yn cyhoeddi cylchlythyr 4 gwaith y flwyddyn. Rydym yn croesawu erthyglau gan fudiadau eraill; felly, os oes gennych unrhyw wybodaeth i'w chynnwys, ewch os gwelwch yn dda i ‘Inform’ e-bostiwch ni neu postiwch i, Golygydd Inform, GGMT, 89-90 Y Brif Stryd, Merthyr Tudful, CF47 8UH.


Os hoffech gael eich ychwanegu at restr dderbyn y cylchlythyr, e-bostiwch eich enw, mudiad a chyfeiriad post i ni.


Room Hire

Ystafell Gynadledda GGMT (Ystafell John Meredith)

VAMT Conference Room VAMT Conference Room

Mae modd i 60 o bobl eistedd yn yr ystafell ar ffurf theatr, 48 ar ffurf cabaret, 36 ar ffurf pwyllgor bwrdd a 28 mewn siâp U. Mae'r gost o logi'r ystafell yn cynnwys te, coffi a dwr.

Mae taflunydd, standiau siartiau troi a gliniadur ar gael pan fyddwch yn llogi'r ystafell. Mae gan yr ystafell wasanaeth diwifr cyhoeddus.

The Conference room hire is available subject to availability, at the following cost:
Ffioedd am Logi'r Ystafell Hanner Diwrnod Diwrnod Llawny
Aelodau GGMT sydd ag incwm o dan £ 10,000 y flwyddyn £   8.00 £ 16.00
Aelodau GGMT sydd ag incwm mwy na £ 10,000 y flwyddyn £ 15.00 £ 30.00
Mudiadau Statudol £ 40.00 £ 80.00