Cymraeg

GGMT Y Y Bwrdd


Bwrdd Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful sydd â'r cyfrifoldeb yn y pendraw am lywodraethiant GGMT, ei reolaeth a'i weinyddiaeth.  Mae aelodau'r Bwrdd yn ymddiriedolwyr elusennol ac yn gyfarwyddwr y cwmni. Maent yn cael eu hethol o blith yr aelodaeth GGMT yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.


Bwrdd Presennol GGMT

Name Role
Brian Lewis Chair
Helen Thomas Vice Chair
Paul Gray Treasurer
Nicola Mahoney
Ruth Hopkins
Mark Ward
Maria Thomas
Huw Williams
Anne Roberts

Declaration of Interests

Cofnodion a dyddiadau cyfarfodydd bwrdd (GGMT)