Cymraeg

GGMT Y Y Bwrdd


Bwrdd Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful sydd â'r cyfrifoldeb yn y pendraw am lywodraethiant GGMT, ei reolaeth a'i weinyddiaeth.  Mae aelodau'r Bwrdd yn ymddiriedolwyr elusennol ac yn gyfarwyddwr y cwmni. Maent yn cael eu hethol o blith yr aelodaeth GGMT yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.


Bwrdd Presennol GGMT

Name Role
Anne Roberts Chair
Helen Thomas Vice Chair
Paul Gray Treasurer
Amber Lewis
Kayleigh Nor-Val
Mark Ward
Michelle Jones
Nicola Mahoney
Ruth Hopkins

Declaration of Interests

Cofnodion a dyddiadau cyfarfodydd bwrdd (GGMT)